Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvordan administrere utleie gjennom admin kalender?

Håndtering av sporadisk utleie – booking av enkelttimer

Når leietakere sender en forespørsel. Så vil utleier bli varslet per e-post og gjennom systemet. Utleier kan trykke på linken i e-posten eller gå inn på gibbs.no for å håndtere sporadisk leie. 

Administrere utleie via admin-kalenderen

I administrasjonskalenderen  (admin-kalenderen) får utleier oversikt over alle utleieobjekter og bookinger. Alle bookinger har en fargekode.Ved rask titt kan en utleier se hva som er status på enhver booking og evt. om noe handling kreves.

  1. Grønn= Betalt
  2. Lyseblå= Godkjent
  3. Lilla= Faktura
  4. Oransje= Venter på godkjenning
  5. Rød= Kansellert/avslått/utløpt
  6. Grå= Stengt

Hvordan godkjenne en booking?

Dobbelklikke på bookingen du skal behandle. Da vil det åpnes en pop-up.


Bilde under viser at booking er åpnet og kan behandles. Vi ser for eksempel bookinghistorikken til leietaker og hvilke beskjed som er lagt ved i kommentar feltet. For å behandle forespørselen klikk på«status» og deretter velg statusen godkjent eller kansellert. Leietaker vil da få beskjed på e-post og i systemet om at forespørselen er godkjent og er klar til betaling eller at den er kansellert.

Meldinger relatert til spesifikk booking

Hvis det skulle være behov for dialog, gå til adminpanelet og velg «Mottatte reservasjoner». Velg fanen «Trenger din opperksomhet» og åpne forepørselen det gjelder. Trykk på meldinger for å kommunisere med leietaker. Dialogen vil være relatert til utleieobjekt og reservasjon. Slik at det er enkelt å kommunisere effektivt. Leietaker vil få en varsel per e-post.

Sporadisk utleie – repeterende bookinger

Stegene for å håndtere repeterende bookinger er akkurat det samme som for booking av enkelttimer. Etter leietaker har sendt forespørsel, så vil utleier bli varslet og kan sjekke admin-kalenderen.

Forespørselen vil vises med figuren for repetisjon. Man kan klikke inn på reservasjonen for å åpne den. Her vil man se hvilke dager i uken den repeteres og sluttdato på bookingen.

Etter å ha åpnet den, så kan man se alle tidspunktene som er booket. Utleier kan avslå den enkelte eller godkjenne alt på engang. 

Var dette til hjelp?

Relaterte artikler