Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvordan tildele brukerroller eller endre rolle?

Du kan gi tilgang til så mange personer du vil for brukergruppen/avdelingen du har opprettet i Gibbs.no (for å opprette brukergruppe for første gang, ta kontakt med support) Hvis du har allerede en brukergruppe, så kan du selv opprette flere. Samme tilgang blir ikke automatisk gitt til eventuelle andre brukergrupper du har. Du må bytte til den brukergruppen/avdelingen du ønsker å legge til flere brukere.

  1. Øverst til høyre viser hvilken avdeling du er aktiv som. Klikk på den for å åpne nedtrekksmenyen.
  2. I nedtrekksmenyen vil du se hvilke avdelinger du har valgt. Hvis ingen er valgt klikk på den for å velge «avdeling» du ønsker å se innhold for

3. Velg avdelingen du vil se innholdet for.

4. Åpne sidepanelet til venstre og deretter velg «Brukertilganger»

Gi tilgang til ny bruker

Når du har åpnet siden for brukertilganger, så kan du gjøre følgende. Velg der det står «Legg til ny bruker».

  1. «Legg til ny bruker» Du kan legge til e-post til brukeren hvis de allerede har en konto. Hvis brukeren ikke har en konto, så kan du opprette konto på vegne av brukeren. Brukeren vil deretter få en e-post der de senere kan opprette egen passord.
  2. «Legg til gruppe» Du kan opprette en ny brukergruppe eller ny avdeling
  3. «Rediger rolle» Etter du har lagt til en ny bruker/eksisterende bruker i brukergruppen, så kan du velge hvilke rolle du skal tildele til brukeren. Administrator, ansatte, saksbehandler eller kunde.

Var dette til hjelp?

Relaterte artikler